0343-432437 info@mesa-fbc.nl

versterking voor next gen vraagstukken

SandraTimmer is per 1 september 2019 de jongste partner van MESA. Door haarervaringen in de belastingadviespraktijk bij PwC en later ABN AMRO MeesPiersonPrivate Bank, heeft zij brede ervaring in de advisering aan directeur grootaandeelhouders en familiebedrijven. Vooral op het snijvlak van zakelijke en privébelangen op strategische en tactisch niveau, met als speciaal aandachtsgebiedEstate Planning.

Binnen MESAhoudt Sandra zich actief bezig met de ontwikkeling van de begeleiding gerichtop de generatie aan wie overgedragen wordt, vanuit het perspectief dat zij (vaak)anders in het leven en het familiebedrijf staan dan hun ouders. Denk hierbijbijvoorbeeld aan het toenemende belang dat die generatie heeft in hun houdingten opzichte van het creëren van een positieve duurzame impact op demaatschappij en de afwegingen die daarbij horen.