0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Zoetermeer, 28 juni 2019

Op 25 juni heeft de eerste groep van NEVAT GPI NEXT een opleidingstraject afgerond. Het overnemen en doorbouwen van het familiebedrijf is een uitdaging; het behouden ervan is minstens zo grote opgave. Succesvolle families met een familiebedrijf realiseren zich dat een professioneel geleid bedrijf waarin ondernemerschap belangrijk ervaren wordt samen dient te gaan met betrokken eigenaren en harmonieuze familiaire verhoudingen. Daarbij is de professionele- en ook persoonlijke ontwikkeling van de volgende -Next Generation- een “must”. Want hoe doe je dat nu in de praktijk van alle dag als (beoogd) opvolger?

Om devolgende generatie te helpen met het beantwoorden van vragen over hetvoortzetten, behouden en uitbouwen van het familiebedrijf voor de toekomst,ontwikkelde Nevat in samenwerking met Mesa family business consultants een NextGeneration programma waarin het samen ontwikkelen, ondernemen en ontmoetencentraal staat. Mesa is een expert in het begeleiden van ondernemende familiesmet een familiebedrijf in onderlinge wissel- en samenwerking. Haar doel isfamilies te begeleiden de continuïteit van het bedrijf te borgen o.a. bij eennaderende generatiewisseling.

Hetprogramma omvat een 3 tal interactieve bijeenkomsten in de periode februari-juni 2019 waar in de volgende thema’s centraal staan: familiebedrijf enfamilie; eigendom en zeggenschap en belo­nen/functioneren en persoonlijkeontwikkeling. Vragen die daarbij zoal aan de orde komen:

Achtergrond:
Op 22 november 2018 is het NEVAT GPINEXT platform opgericht. Met tien enthousiaste deelnemers werd bij ITEQIndustries, een van de initiatiefnemers van het platform, een start gemaakt. NEVATGPI NEXT bestaat uit Young Potentials die zich aan het ontwikkelen zijn totbeoogde directieleden. Tijdens de eerste bijeenkomst werd het voornemenuitgesproken om in 2019 minimaal vier keer bijeen te komen rondom concretethema’s.

Namens NEVAT GPIblijft Edwin Dekker de groep ondersteunen zoals dit ook bij NEVAT GPI gebeurt.Samen met Corné van Opdorp (NEVAT-voorzitter) en Anne-Jaap Deinum (NEVATbranchemanager) wordt bekeken hoe dit initiatief breder kan worden getrokkennaar andere NEVAT-sectorgroepen.

FME NEVAT is voordit programma de samenwerking aangegaan met Mesa Family Business Consultants(sinds 2005) in de persoon partner/mede eigenaar Francois Carstens. Francois is naast adviseur voor familiebedrijven, mediator, tweevoudigcommissaris en docent voor (inkomende) commis­sarissen bij het NCD. Hij isgespecialiseerd in veranderingsprocessen bij families waarbij allerlei belangenvanuit verschillende invalshoeken in een goede balans en juiste samenhangmoeten worden gebracht.