0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Next Generation (NextGen) Development

De opvolgende generatie vertrouwd maken met het bedrijf en met elkaar als toekomstige eigenaren. Wij zien dat als een belangrijk fundament voor een succesvolle voortzetting van het bedrijf. Eigenaar worden en in het bedrijf werken zijn in onze ogen twee verschillende zaken en wij helpen om de opvolgende generatie zich op beide rollen voor te bereiden. De opvolgende generatie gaat te maken krijgen met onderlinge verschillen op meerdere fronten. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsbelangen, ambities, competenties of persoonlijke omstandigheden. Mesa biedt ondersteuning om deze thema’s bespreekbaar te krijgen, te overbruggen en waar nodig constructieve maatregelen te formuleren. Als er een ambitie bestaat om in het bedrijf te gaan werken, is het verstandig om een beleid te maken voor de intreding, loopbaanbegeleiding, beoordeling en benoeming voor management- en directiefuncties. Niet te vergeten is de vraag: Hoe gaat de volgende generatie concreet invulling geven aan haar verantwoordelijkheden als eigenaar? Wij werken graag samen met uw familie een maatwerk NextGen Development Plan uit en helpen bij het uitvoeren en onderhouden van dat plan.

  • Hoe om kunnen gaan met verschillen in de volgende generatie
  • Duidelijkheid over de intreding en verdere loopbaan in het bedrijf
  • Invulling geven aan verantwoord eigenaarschap
  • Plezier beleven aan het samen werken met elkaar als mede eigenaren en collega’s