0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Medio mei heeft Mesa de laatste reviews gedaan op eerdere uitgevoerde activiteiten om te kijken of het data- en informatiebeleid van Mesa voldoet aan de aangescherpte GDPR/AVG regels. Volgens de audit van de Autoriteit Persoonsgegevens voldoet Mesa aan alle richtlijnen. Feitelijk hoefde weinig tot niets aangepast te worden. Vanaf de oprichting van Mesa FBC zijn alle activiteiten in relatie tot het uitvoeren van opdrachten, contacten met onze opdrachtgevers en relaties gebaseerd op het bewust zijn van en consciëntieus omgaan met vertrouwelijke informatie.

Alle dat staat in een beschermde omgeving en werd en/of wordt nooit gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming. DE enige extra maatregel die we hebben genomen in het kader van cyber security: Back-ups van bestanden worden niet meer in een beschermde cloud omgeving, maar in een eigen fysieke IT omgeving die niet in verbinding staat met het internet.

Onze opdrachtgevers en relaties mogen vertrouwen dat we actief zijn en blijven met het adequaat beheren van onze data in elke vorm.