0343-432437 info@mesa-fbc.nl

Tot ons grote verdriet is Gerard Citroen, onze dierbare vriend en collega, afgelopen zondag plotseling overleden.  Naast partner van Mesa was Gerard ook programma directeur bij NCD – Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren die zo goed waren om een online condoleanceregister op te zetten: https://ncd.nl/gerard-citroen/?pageNum=1

Gerard, zelf telg uit een vermaarde ondernemende familie, heeft met zijn brede internationale ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan onze adviespraktijk. Als denker ontwikkelde hij nieuwe adviesconcepten en als pragmaticus bracht hij deze in praktijk. Op het snijvlak van governance, strategie en digitalisering voelde hij zich als een vis in het water. Gerard wist bij onze relaties ook haarfijn aan te sluiten bij het familiale krachtenveld en van daaruit een effectieve verbinding te leggen naar de zakelijke context. Daarmee droeg hij bij aan onze missie om inherente sterkten van familiebedrijven te benutten en inherente zwakten af te vangen. Wij verliezen met Gerard een inspirerend mens die met zijn brede maatschappelijke en culturele belangstelling  voor ons onderling een sterke verbindende factor was. Het samenwerken met Gerard betekende letterlijk het aangename met het nuttige te verenigen. Wij zullen voortborduren op de impuls die hij ons heeft gegeven.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Inge en zijn kinderen, die wij alle kracht en sterkte wensen bij het verwerken van dit intens zware verlies.

Namens de partners van MESA

Michiel Alewijnse

Maurits Bruel

Francois Carstens

Jurgen Geerlings

Sandra Timmer